خبر مهم وزیر کار درباره زمان پرداخت عیدی / نطق تازه وزیر + جزئیات

به گزارش ساناپرس؛ خبر مهم وزیر کار درباره زمان پرداخت عیدی / نطق تازه وزیر + جزئیات

عیدی کارگران در اسفند معادل دو ماه حقوق دریافتی به مدتی که کار کرده است، پرداخت می شود یعنی اگر ۱۲ ماه در سال کار کرده باشد، ۲ ماه از کارفرمای خود عیدی دریافت می کند.

مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان خبر داد.

صولت مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: عیدی کارگران و بازنشستگان در اسفند پرداخت می شود.

وی افزود: عیدی کارگران در اسفند معادل دو ماه حقوق دریافتی به مدتی که کار کرده است، پرداخت می شود یعنی اگر ۱۲ ماه در سال کار کرده باشد، ۲ ماه از کارفرمای خود عیدی دریافت می کند.

مرتضوی عنوان کرد: عیدی بازنشستگان به ازای هر نفر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به ازای همسر ۷۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بعد از پرداخت حقوق بازنشستگان، در اوایل اسفند عیدی آنها پرداخت می شود.

اخباراقتصاد
پربازدید