فیلم دکوراسیون زیبای خانه ویلایی فلور نظری ! // خانم بازیگر سلیقه کاملا ایرانی دارد !

فلور نظری که در برنامه بفرمایید شام شرکت کرده بود خانه ویلایی او و دکوراسیونش باعث جلب توجه بیش از حد ببندگان این برنامه به خانه او شد.