هومن حاجی عبداللهی گوینده و مجری تلویزیون اهل ایران متولد 23 تیر 1354 است.او دیپلم ریاضی و فیزیک، دیپلم گرافیک رایانه ای دارد و انصرافی رشته تئاتر تهران مرکز (سال 1372) بوده است.هومن عبداللهی در سال 1382با سلیمه قطبی گوینده و مدیر دوبلاژ ازدواج کرده و متاهل است. آنها دارای یک فرزند پسر هستند

پسر هومن حاج عبداللهی