فوری خبر خوش دولت برای بازنشستگان / ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۷۰۰ هزار تومان عیدی برای بازنشستگان

فوری خبر خوش دولت برای بازنشستگان / ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۷۰۰ هزار تومان عیدی برای بازنشستگان
مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان خبر داد. مرتضوی گفت: عیدی کارگران و بازنشستگان در اسفند پرداخت می شود. عیدی کارگران در اسفند معادل دو ماه حقوق دریافتی به مدتی که کار کرده است، پرداخت می شود یعنی اگر ۱۲ ماه در سال کار کرده باشد، ۲ ماه از کارفرمای خود عیدی دریافت می کند.

زمان واریز عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال اعلام شد وی افزود: عیدی بازنشستگان به ازای هر نفر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به ازای همسر ۷۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بعد از پرداخت حقوق بازنشستگان، در اوایل اسفند عیدی آنها پرداخت می شود.

اخباراقتصاد
بازنشستگانپربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی