در این تصویر که بر اساس اطلاعیه وزارت رفاه و نظام مند شدن پرداخت یارانه ها در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. بهمن 1402، یارانه های نقدی و کمک های حمایتی از دهک در زمان های مختلف واریز می شود.

عکس برنامه جدید یارانه نقدی و کمک معیشتی که در توییتر منتشر شده را ببینید.

عکس زمان جدید واریز یارانه نقدی و کمک معیشتی

بازنشر مطالب از شبکه های اجتماعی صرفاً به منظور اطلاع رسانی منتشر می شود و نظرات بیان شده در آن لزوماً منعکس کننده نظر رسانه ریمینو نیست.