امتیازات مسکن ملی را می توان خرید و فروش کرد ؟

امتیازات مسکن ملی را می توان خرید و فروش کرد ؟
طبق گفته عضو کمیسیون عمران مجلس ، در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن خوب بوده است . عضو کمیسیون عمران مجلس گفت : دولت باید آخرین وضعیت پروژه های مسکن ملی را اطلاع رسانی و شفاف سازی کند .

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه ریزی لازم را برای تعیین تکلیف متقاضیان انجام دهد گفت: بسیاری از متقاضیان بعد از دو سال ثبت نام از وضعیت خود در پروژه های نهضت ملی مسکن مطلع نیستند و همین موضوع باعث شده تا به فکر فروش امتیاز های خود در نهضت ملی مسکن بیفتند.

وی افزود: دولت باید آخرین وضعیت پروژه ها را اطلاع رسانی و شفاف سازی کند که این پروژه ها در وضعیتی نیستند که قابل خرید وفروش باشند بنابراین در این شرایط دولت باید به این موضوع ورود کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن خوب بوده و دولت باید برنامه ریزی لازم را برای تکمیل پروژه ها انجام دهد تا متقاضیان تکلیف خود را بدانند.

اخباراقتصاد
پربازدید