زمان بندی واریز یارانه‌ها تغییر کرد + جدول

زمان بندی واریز یارانه‌ها تغییر کرد + جدول

مطابق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از این ماه پرداخت‌های این سازمان بر اساس زمان‌بندی واریز می‌شود.این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای نظم بخشی هر چه بیشتر به پرداخت یارانه‌ها و مستمری‌های موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از این ماه پرداخت‌های این سازمان براساس زمان‌بندی ذیل انجام خواهد شد.

جدول پرداخت یارانه ها

اخباراقتصاد