در سال ۱۳۳۶ خورشیدی شرکت داروگر رسماً به ثبت رسید و محصولات خود را با همین نام روانه بازار کرد. در سال ۱۳۵۲ شرکت داروگر نام خود را به شرکت «سهامی عام کف» تغییر داد و محصولات این شرکت تنوع بیشتری یافتند. داروگر بعد از انقلاب به نهادهای دولتی واگذار شد و در اواخر سال ۱۳۶۸ پذیرش سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران آغاز و در روزهای اخیر هم بعد از گذشت ۹۵ سال این کارخانه تعطیل شد…!

زیبایی باورنکردنی خانوم کوچولوی تبلیغ دهه ۷۰ داروگر بعد از ۳۰ سال در فرانسه !!

زیبایی باورنکردنی خانوم کوچولوی تبلیغ دهه ۷۰ داروگر بعد از ۳۰ سال در فرانسه !!

ماجراهای صدف و بابا قورقوری

زیبایی باورنکردنی خانوم کوچولوی تبلیغ دهه ۷۰ داروگر بعد از ۳۰ سال در فرانسه !!
صدف و بابا قورقوری