تصویری قدیمی از دو کمدین مشهور ایران

تصویری قدیمی از دو کمدین مشهور ایران

تصویری قدیمی از دو کمدین مشهور ایران یعنی نصرت‌الله وحدت و رضا ارحام صدر را میبینم.

انتخاب: نصرت‌الله وحدت (۱۳۰۴-۱۳۹۹) کارگردان و بازیگر معروف ایرانی بود که بیش از ۳۰ فیلم در ژانر‌های مختلف، از جمله فیلم‌های طنز بازی کرد. در این تصویر وحدت، در کنار رضا ارحام صدر (۱۳۰۲-۱۳۸۷) بازیگر و بنیان‌گذار مکتب انتقادی در تئاتر ایران؛ دیده می‌شود.

تصویری قدیمی از دو کمدین مشهور ایران

سرویس «تاریخ» انتخاب: نصرت‌الله وحدت (۱۳۰۴-۱۳۹۹) کارگردان و بازیگر معروف ایرانی بود که بیش از ۳۰ فیلم در ژانر‌های مختلف، از جمله فیلم‌های طنز بازی کرد. در این تصویر وحدت، در کنار رضا ارحام صدر (۱۳۰۲-۱۳۸۷) بازیگر و بنیان‌گذار مکتب انتقادی در تئاتر ایران؛ دیده می‌شود

اخباربازیگران و هنرمندان
پربازدید