شرط جدید تخصیص سهام عدالت

شرط جدید تخصیص سهام عدالت
وزیر اقتصاد از شرط جدید تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در انتظار خبر داد.

وزیر اقتصاد گفت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در انتظار موافقت برخی وزارتخانه‌ها برای عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.

اخباراقتصاد
پربازدیدسهام عدالت