واکنش یک حقوقدان به ممنوع‌المعامله شدن علی دایی / شهریار دوباره جنجالی شد

واکنش یک حقوقدان به ممنوع‌المعامله شدن علی دایی
محسن برهانی، حقوقدان، به ممنوع‌المعامله شدن علی دایی واکنش نشان داد.

محسن برهانی، حقوقدان، به ممنوع‌المعامله شدن علی دایی واکنش نشان داد و‌ نوشت:

ممنوع‌المعاملگی به این معنا که یک شهروند حق انجام هیچگونه معامله‌ای را نسبت به اموالش نداشته باشد، هیچ مستند قانونی ندارد.

هیچ مقامی نمی‌تواند حق خرید و‌ فروش را از افراد سلب کند.

افراد ممنوع‌المعامله، می‌توانند اقدام‌ به تنظیم قرارداد نمایند و چنین معامله‌ای نافذ است.

اخبارورزش
پربازدیدعلی دایی