جزئیات انتقال و دریافت سهام عدالت متوفی

جزئیات انتقال و دریافت سهام عدالت متوفی
مطابق قوانین در صورتی که شخصی سهامدار عدالت بوده، اما در طول سال های اجرای طرح فوت کرده باشد، این دارایی به ورثه او منتقل می شود.

بنابر طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه فروخته می شود تا علاوه بر کم کردن سهم دولت از بنگاه های اقتصادی بزرگ، به توزیع ثروت میان افراد کم برخوردار جامعه نیز کمک شود. از زمان اجرای طرح سهام عدالت، بسیاری از افراد در این طرح، ثبت نام کرده  و چه بسا که ممکن است در طول سال های اجرای این طرح فوت کرده باشند.

در صورتی که شخصی سهامدار عدالت بوده، اما در طول سال های اجرای طرح فوت کرده باشد، این دارایی به ورثه او منتقل می شود. به منظور انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، سازمان بورس و اوراق بهادار سامانه ای را تحت عنوان سامانه میراث ایجاد کرده که لازم است، افراد با جزئیات و امکانات آن آشنایی داشته باشند. سامانه میراث سهام عدالت، در واقع همان درگاه یکپارچه ذی نفعان سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir می باشد که توضیحات بیشتر در این خصوص در متن مقاله بیان شده است.

سامانه میراث، سایتی است که با ورود به آن، فرآیند تقسیم، تسهیم هوشمند و نیز انتقال مکانیزه دارایی متوفیان سهام عدالت به وراث را به صورت الکترونیک انجام می‌ دهد. اجرای طرح انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث بر اساس زمانبندی و سال فوت آن‌ ها خواهد بود.

برای انجام این کار مراحل مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

 مرحله اول ورود به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه

ذینفعان

ورثه باید به آدرس ddn.csdiran.ir مراجعه کنند و وارد درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه شوند.

مرحله دوم استعلام نوبت تشکیل پرونده

 

استعلام-سهام-عدالت-fianl

ورثه باید در بخش «امور سهام عدالت متوفی»، کد ملی و تاریخ تولد متوفی را وارد کنند تا از زمان تشکیل پرونده متوفی اطلاع حاصل کنند. همچنین، در این بخش می‌توان از دارایی‌های متوفی مطلع شد.

مرحله سوم مراجعه به یکی از دفاتر کارگزاری پذیره اند

در صورت تائید زمان تشکیل پرونده، وراث می‌توانند به یکی از دفاتر کارگزاری خود، مراجعه کنند.

اخباراقتصاد
پربازدیدسهام عدالت