عکس خانم بازیگرانی که ادامه تحصیل ندادند/ ترجیح ثروت به علم !
بسیاری از بازیگران زن سینمای ایران که از همان ابتدا از کودکی و یا حتی شهرت زود هنگام داشتند تصمیم گرفتند که دیگر ادامه تحصیل ندهند و در همان صنعت سینما فعالیت کرده و درآمد داشته باشند. تصاویری از بازیگرانی که ادامه تحصیل ندادند را در ادامه ببینید.