دختر رضا پهلوی به سیم آخر زد/ تصویر جنجالی از دختر پهلوی در میان دحتران برهنه و ..

یک عکس جنجالی که دختر رضا پهلوی منتشر شد؛ فرح پهلوی عکس را پاک کرد

این همه سلطنت است و همیشه همین بوده است، سلطنت یعنی شما فدای عشق و حال شوید و ایران ملک ما است و شما هم سربازانی هستید که باید ذبح شوید تا شاه و شاه بازی ادامه داشته باشد.

فرهیختگان نوشت: سیدجواد نقوی (خبرنگار) در واکنش به تصویری که در صفحه اینستاگرام فرح پهلوی (دختر رضا پهلوی) منتشر شده بود، نوشت:

این تصویر را خوب تماشا کنید بعد از یکسال بر سر جوانان کشور فریاد کشیدند که باید هزینه دهید تا سلطنت احیا شود.

این هم سلطنت است شما باید در مقابل هم وطن خود با خشونت برخورد کنید و در پس آن دادگاه و احتمالا حکم از حبس تا موارد دیگر و ما با پول‌هایی که اتفاقا از ایران با خود به ارمغان آوردیم کیف می‌کنیم و فقط برای شما نسخه مرگ و قتل می‌پیچیم.

یک عکس جنجالی که دختر رضا پهلوی منتشر شد؛ فرح پهلوی عکس را پاک کرد

این همه سلطنت است و همیشه همین بوده است، سلطنت یعنی شما فدای عشق و حال شوید و ایران ملک ما است و شما هم سربازانی هستید که باید ذبح شوید تا شاه و شاه بازی ادامه داشته باشد.

این عیب دختر رضا پهلوی نیست که چنین میانمایه و مبتذل است بلکه این سلطنت است که ابتذال را در قدرت می‌خواهد.

حرف آخر به نظر می‌رسد هرآنچه شبکه منوتو و مستند تونل زمان به دروغ از پهلوی ساخته و سلطنت را نشان موفقیت دانسته این خاندان در عرض چند ماه دود کرده است.

انتقادات باعث شد تا این عکس از صفحه اینستاگرام فرح پهلوی پاک شود.

اخبارجامعه
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی