پیش بینی هواشناسی / سامانه پر بارش در راه این استان‌ها

به گزارش ساناپرس، پیش بینی هواشناسی سامانه پر بارش در راه این استان‌ها

یک سامانه پربارش در راه ایران است ،این سامانه هم سرمای هوا و هم بارش های پی در پی را به دنبال دارد ، طبق نظر کارشناسان عملکرد این سامانه دو هفته در کشور ادامه دارد ،این سامانه از سمت غرب و شمال غرب وارد ایران شده و از نقطه تلاقی البرز و زاگرس شدت بارندگی هایش بیشتر خواهد شد.

خبر فوری: یک سامانه  پربارش در راه ایران است ،این سامانه هم سرمای هوا و هم بارش های پی در پی را به دنبال دارد ، طبق نظر کارشناسان عملکرد این سامانه دو هفته در کشور ادامه دارد ،این سامانه از سمت غرب و شمال غرب وارد ایران شده و از نقطه تلاقی البرز و زاگرس شدت بارندگی هایش بیشتر خواهد شد.

سامانه پر بارش در راه این استان‌ها

اخباراقتصاد
پربازدیدهواشناسی
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی