سقف حقوق بازنشستگان و کارمندان اعلام شد

32 دیدگاه

به گزارش ساناپرس، سقف حقوق بازنشستگان و کارمندان اعلام شد
ملاک قراردادن ۵ سال پایانی خدمت افراد به‌عنوان معیار تعیین حقوق مستمری آنان در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موارد مهم برنامه پیشنهادی دولت به‌عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه بود که توسط مجلس رد شده
طبق گفته راحله سادات حسینی مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ، بخش قابل توجهی از دستمزدهای اعلام شده به سازمان تامین اجتماعی صوری یا ناصحیح است.

راحله سادات حسینی (مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی) در بررسی این چالش گفت: بند مربوط به ملاک قراردادن پنج سال آخر در مجلس به دلیل مسئله تورم و کاهش ارزش مستمری تعیینی بر مبنای پنج سال در نتیجه کاهش ارزش پول رد شد. اما به هرحال محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری محاسباتی است که در تمامی دنیا برای تعیین نرخ مستمری از آن استفاده می‌شود. اما با توجه به مسئله تورم در اقتصاد ایران، محاسبات اکچوئری به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی محاسبات میزان مستمری افراد باشد.

وی افزود: پس از همه‌گیری کرونا در ایران، شاخص‌هایی مثل سن امید به زندگی در کشور اندکی تغییر کرده است. مسائلی مثل تورم، رشد اقتصادی و سایر جزئیاتی مانند همین تغییرات سن امید به زندگی مجموعاً باعث شد تا مجلس صلاح ببیند تا همان ۲ سال آخر معیار پرداخت مستمری باشد.

در برخی موارد وقتی لیست‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها را می‌بینیم، متوجه می‌شویم برای یک فرد ۲۰ سال عنوان شغلی کارگر ساده رد شده است. سوال ما این است که یک فرد در یک کارگاه پیچیده بعد از چند سال باید به سطح «کارگر درجه۲»، «کارگر درجه۱» و «استادکار» برسد؟ مگر می‌شود تعداد زیادی در یک کارگاه فنی بیش از ۲۰ سال کارگر ساده باشند؟

مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی پیرامون راه‌حل موجود در برابر کارفرمایان متخلفی که حقوق و حق بیمه افراد را در قالب تبانی طی دو سال آخر ناگهان افزایش می‌دهند، توضیح داد: در خود سازمان تامین اجتماعی اصطلاحی وجود دارد که ما به آن «رشد نامتعارف دستمزد» می‌گوییم. در بررسی ما از طریق سیستم‌های هوشمند رصدگر، اگر فردی به‌صورت غیرعادی رشد دستمزد داشته باشد، از محل کارگاه بازرسی به عمل می‌آید و در این زمینه فرقی میان ارگان خصوصی و دولتی وجود ندارد. بازرسان بررسی می‌کنند تا ببینند برچه اساسی فرد ناگهان افزایش حقوق داشته و طبق چه موازینی دلایل افزایش حقوق یا تغییر عنوان فرد در سال‌های قبل به مرور افزایش نیافته است!

حسینی ادامه داد: یک زمان شما می‌بینید که یک فرد دریافتی و حقوقش باید در چند سال پایانی افزایش پیدا می‌کرد و بالارفتن مزد او طبیعی است ولی در بسیاری از موارد تغییر ناگهانی عنوان شغلی و حقوق دریافتی صوری و حاصل تبانی است که این مسئله به منابع سازمان تامین اجتماعی و اساساً کلیه صندوق‌های بازنشستگی آسیب می‌زند.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دستمزدهای اعلام شده به سازمان تامین اجتماعی صوری یا ناصحیح است. زیرا بسیاری ردیف حقوقی را حداقل دستمزد رد می‌کنند. در برخی موارد وقتی لیست‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها را می‌بینیم، متوجه می‌شویم برای یک فرد ۲۰ سال عنوان شغلی کارگر ساده رد شده است. سوال ما این است که یک فرد در یک کارگاه پیچیده بعد از چند سال باید به سطح «کارگر درجه۲»، «کارگر درجه۱» و «استادکار» برسد؟ مگر می‌شود تعداد زیادی در یک کارگاه فنی بیش از ۲۰ سال کارگر ساده باشند؟

این کارشناس امور بیمه‌ای تاکید کرد: از آنجا که در گذشته نظارت به اندازه کافی نبوده و در این زمینه میان نیروی کار فرهنگ متناسب با صندوق‌های تامین اجتماعی نهادینه‌سازی نشده است، لذا ما شاهد چنین موارد تخلفی هستیم. باید بپذیریم همه چیز را یک ناظر و بازرس به زور از بیرون نمی‌تواند تحمیل کند و نیروی کار باید نسبت به منافع بلندمدت خویش که در اثر این تبانی‌ها از بین می‌رود، آگاه باشد. در برخی موارد تخلف ما ملاحظه کردیم که متاسفانه خود نیروی کار پیش‌قدم شده و برای افزایش مستمری خویش به کارفرما گفته که در دو سال آخر من خودم مبلغ حق بیمه بالاتر را به شما می‌دهم تا برای من در دوسال آخر حقوق بالا رد شود. گاه در دو یا سه کارگاه برای وی حقوق بالا رد می‌شود تا تجمیع حق بیمه‌ها را داشته باشد و نهایتاً با نرخ دستمزد بالا بازنشسته شود. ما این مشکلات را در برخی کارگاه‌ها داریم و باید از طریق بازرسی با موارد این چنینی بیش از پیش برخورد شود.

حسینی تصریح کرد: بر این باور هستم که برخی موارد پیچیده اصلاحات نباید در برنامه موقت پنج‌ساله وارد شود و برای آن در سطح قانون‌گذاری تصمیمات بلندمدت باید گرفته شود. به هرحال تصمیمات در حوزه قوانین بیمه‌ای و تامین اجتماعی نباید شتاب‌زده باشد.

وی با بیان اینکه «سازمان تامین اجتماعی در دو سال پایانی افراد ملاک خود را نه عنوان شغلی و پست افراد، که میزان حق بیمه پرداختی در آن دو سال پایانی کار دارد» اظهار کرد: ممکن است در یک ارگان یا سازمان عرف آن باشد که اضافه کار در حق بیمه نیز منعکس شود و فرد هم مدیر مجموعه نباشد، اما به دلیل حجم کاری فرد بیش از مدیر دریافت کند، در آن صورت مستمری محاسبه شده برای فرد موردنظر (باوجود آنکه عنوان شغلی پایین‌تری دارد) ممکن است از مدیر مجموعه نیز بیشتر شود. پس معیار ما برای تعیین مستمری «عنوان شغلی» و «پست» فرد نیست.

مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره کسانی که با مستمری بالا بازنشسته می‌شوند، گفت: حداکثر سقف میزانی که ما در محاسبه بیمه‌ای و مستمری درنظر می‌گیریم تنها ۷ برابر حداقل دستمزد است و کسی بیشتر از این هفت برابر نمی‌تواند مستمری دریافت کند. سقف پرداختی حق بیمه هرچه باشد، بر همان معیار مستمری وضع می‌شود. یعنی مانند قضات، اساتید دانشگاه و جانبازان که بدون سقف به هر میزانی که حقوق دریافت می‌کنند، برایشان مستمری رد نمی‌شود. از آنجا که بازنشستگی سقف دارد، اگر فردی در سال جاری با سقف حقوق بازنشسته شود، در سال آینده حقوق آن فرد «سقف» محسوب نمی‌شود. و به همین ترتیب هرسال به‌صورت پلکانی به سمت پایین تنزل می‌یابد.

وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که «آیا نمی‌توان با ملاک قراردادن میانگین همه سنوات پرداخت حق بیمه و به روزرسانی ارزش ریالی آن در سال آخر، تعارض منافع موجود که منجر به تبانی در رد کردن افزایش مزد صوری می‌شود را از بین ببریم؟» جواب داد: این پیشنهاد اساساً بد نیست اما به شرطی عملی است که حق بیمه واقعی توسط مدیر و کارفرما پرداخته شود. یکی از مشکلات اساسی ما در صندوق تامین اجتماعی، عدم واریز حق بیمه واقعی و دستمزد واقعی است. در اغلب موارد دستمزد فرد بالاتر از آن چیزی است که حق بیمه آن رد می‌شود. به دلیل همین تعارض و عدم انطباق، این پیشنهاد در عمل با شرایط فعلی به ضرر کارگر تمام می‌شود، زیرا در بسیاری موارد، ۳۰ سال برای کارگران حق بیمه اندک رد شده و بدون درنظر گرفتن رشد شغلی فرد، حق بیمه ناصحیح پرداخته شده و اگر روزی بخواهیم میانگین کل سنوات را حساب کنیم، کارگر در این شرایط به شدت ضرر می‌کند. مسئله ملاک قرار گرفتن سنوات پایانی نیز به همین خاطر مطرح شد که شاید کارفرمایان در سال آخر در واریزی خود تجدیدنظر بکنند. مشکل اینجاست که تعارض لیست‌های بیمه‌ای با مزد واقعی افراد اصلاح شیوه محاسبه مستمری را ناممکن می‌کند.

 

اخبارورزش
افزارش حقوقپربازدید
 

32 دیدگاه.

 • ناشناس
  2023-12-08 08:23

  سبلام دولت به فکر بیمه شده گان نیست بعداز ۳۰سال ماهی ۷ میلیون دریافت کنیم

 • خوب بود

 • بعضی. زنان. از. شوهرشان. خود. طلاق. میگیرند.بعد. صیغه. نودونه. ساله . شوهر. خودشان. می‌شوند. تا. حقوق. پدرشان.ومادر را که فوت. کرده بگیرند. ومیگیرند. لطفا. به. این. دور. زدن. رسیدگی. کنید

 • شما را بخداوند و تمام مقدسات و اولیا و انبیا که رسالت انها برقراری عدالت در جامعه بود از شما که خود را از پیروان انها می دانید سوگند می دهم با همسان سان سازی حقوق بازنشستگان عدالت را در جامعه حاکم فرمایید و به این نارضایتیها پایان دهید

 • ناشناس
  2023-12-08 13:33

  سلام.
  برای آسایش وآرامش قشر بازنشسته ،خدمات دولتی شامل خدمات درمانی ،خدمات گردشگری،خدمات شهری مانند(اتوبوس،مترو)
  رایگان شود.
  در صورتی که امکانات دولت اجازه دهد.
  سپاسگذاریم.

 • عبدالله
  2023-12-08 13:33

  سلام.
  برای آسایش وآرامش قشر بازنشسته ،خدمات دولتی شامل خدمات درمانی ،خدمات گردشگری،خدمات شهری مانند(اتوبوس،مترو)
  رایگان شود.
  در صورتی که امکانات دولت اجازه دهد.
  سپاسگذاریم.

 • کریمی
  2023-12-08 13:44

  اگرواقعا پیرو مولای متقیان حضرت علی هستید از روسای مملکت خواهانم که عدالت مولای متقیان را در جامعه پیاده کنید و به وضعیت حقوق اندک و ناچیز ونابسامان بازنشستگان رسیدگی نمائید.

 • اگه دولت راست میگه وضد مردمی نیست وطرفدار عدالته اول کف رو تعیین کنه نه سقفو که بنفع وابستگان خودشه بعد همسانسازی واقعی رو اجرا کنه نه بحرف بلکه بعمل .

 • ف -الف
  2023-12-08 15:49

  سلام دولت مردم را به سخره گرفته هر سال همین را می گوید همسان سازی ولی خبری نیست و آون بازنشسته ای که همسر و بچه هاش تحت تکلیفش نیستند با حقوق ۶۵۰۰ چکار باید بکند من یک از کار افتاده هستم

 • چرا اینا فقط سقف حقوق رو تعیین میکنن؟ ولی هیچوقت از کف حقوق صحبت نمیکنن؟ بابا ما داریم همش سقوط میکنیم ، چون هیچ کفی وجود نداره تا روی آن مستقر بشیم و محکم بایستیم و سقوط نکنیم . هی سقف درست میکنید بدرد ما نمیخوره . برا رئیس روءسا سقف درست کنید ، تا از این بالاتر نپرند و ما بتونیم به اونها برسیم

 • در بین بازنشستگان این فرهنگیان بازنشسته هستند که مورد بزرگترین ظلم‌ها قرار گرفتند لشکری‌ها و دیگر بازنشستگان ادارات دیگر با انواع و اقسام امتیازات که البته حق مسلم شان بیشتر از اینا هست حمایت می شوند این دولت به نام پیشگیری از تورم که طی دو سال هرگز کاهش یا حتی ثابت نماند از هر گونه حمایتی خودداری و حتی مواردی مانند بیمه و وام ضروری که سالیان متمادی هر سال بهتر میشد در حق انان به قهقرا کشاند این ضربات بر فرهنگی بازنشسته تنها از یک عداوت سرچشمه میگیرد که در دولت های قبلی لااقل این دشمنی نبود !

 • مگر همسان سازی چقدر میشود
  ۲ تا۳ تومان ناقابل
  هزینه ۲ یا ۳ روز که تا زمان افزایش بارها بازار افزایشی شده یعنی هیچ
  ای هیچ پس بر هیچ مپیچ

 • ابراهیم
  2023-12-08 21:18

  بایدقانونی وضع شودکه افرادازدوصندوق حقوق نگیرندوجلوی ازدواج وطلاق صوری رابگیرند مثلافردی درحال فوت شدن ۹۰ساله روبایک خانم ۵۵ ساله وصل میکنن که یارو۳۰سال هم اون حقوق بگیره والا آخر

 • آناهیتا
  2023-12-08 21:47

  خاک بر سردولت با این پول دادنشون

 • ناشناس
  2023-12-08 22:10

  توقائمشهر در خصوص طلاق و صیفه افتضاحه نمونه حتی زنه از شوهرش دروغ طلاق گرفته تا حقوق مادر شهیدش را بگیره در صورتیکه این زن عروس و داماد هم داره جالبه زن و شوهر با هم زندگی می کنن .این نمونه چند تا دیگه هم اتفاق افتاده .

 • ما ملت خودمان این وضع را دوست داریم … برای عدالت این همه خون داده شده..ولی نتیجه هیچ ..در همه زمینه ها دولت مردان زحمت کش ما مقصر نیستند ….ما ملت مقصریم…..چرا…. چون خود کرده را تدبیر نیست..والسلام

 • میزان تورم به مدت سه ساله که ۴۸ درصد میباشد اما دولت افزایش حقوق سال اینده را ۱۸ درصد اعاام کرد بجای جبران دو سال گذشته تازه کاهش حقوق ملت را بد بخت تر کرد خوب من با سه فرزند ویک خانه اجاره ای برای سیر کردن بچه هام باید دزدی کنم وزرا شکم سیر از دل ما خبر ندارند به امید عدالت نه شعار و شیره مالیدن سر مردم بی پناه فقط فکر خودشان هستند و مردم بازیچه اینها هستند

 • فریده
  2023-12-09 01:43

  خوب چه اشکالی داره از دوجا حقوق بگیرن .دیگی که برای ما نمیجوشه سر همه چیز توش باشه بهتر از دزدکی گردنه .

 • ناشناس
  2023-12-09 02:36

  خیلی از قانونهای نیاز به روز شدن دارند یخصوص در پرداختهای حقوقی که امیدست درمجلس رسیدگی شود

 • ناشناس
  2023-12-09 05:59

  از اختلاص گرهای بیت المال چه خبر ؟ گربه های عابد دلسوزان نظام !

 • بی نام
  2023-12-09 13:29

  واقعا بازنشستگان فرهنگی بزرگترین ظلم رادارن تحمل می کنن.وگرنه لشگری ها را خوب ساپورت می کنن انواع کالابرگ و بن نقدی و غیر نقدی بهشون می دن

 • فاطیمه
  2023-12-09 13:30

  لطفا به بازنشستگان فرهنگی هم بن و کالا برگ خرید کالاپرداخت کنید

 • معصومه غلام پور
  2023-12-09 15:32

  سلام من یه خانم هستم وخودم کارگر وحقوق ناچیز کارگری بابت زحمتی که می کشم می گیرم !!!آقایون به جای این که چقولی زنان که حقوق فوت شده را می گیرند فکری برای خودشان کنند زمان در جامعه دول نداشته باشن وخدا نکرده به راههای نامشروو پول بدست بیارند سما خوش حال میشین

 • ناشناس
  2023-12-09 16:14

  اين همه اختلاس میشه نمی‌تونید انتقاد کنبد بعد اومدید طلاق صوری را مطرح می‌کنید

 • علی حمیدی
  2023-12-09 19:07

  از ۴۵ سالگی باز نشست کنید 🙏👀

 • نماینده کارگر ها بیشتر نماینده کارفرما هست تا کارگر اگه وجود دارن و نماینده کارگران هستن توی جلسه اگه حرف بی حساب زدن جلسه ترک کنن و تا ما بدونیم طرف ما هستن

 • سلام واقعا راست میگیدحقوقهازیادمیشه یااینم دورغ هست بمن یک میلیون هفتصدهفتادهزارتومان میدهیدولی کرایه خونم ۳میلیون اصلافکرکردیدبقیه اش ازکجابیارم انشالله حرفهاتون حقیقت داشته باشه سرپرست خانواده هستم توسن ۵۵سال کجاکاربمن میدهندخداازسرتون نگذره لعنت بشیددورغگوها،ببینم تعریف میکنیم اضافه میشه

 • ناشناس
  2023-12-10 00:29

  درد ما حقوق بگیران این است که به ریال حقوق میگیریم ولی مجبوریم به دلار خرید کنیم جور در نمیاد

 • بهرام
  2023-12-10 00:33

  سلام من خودم بازنشسته هستم تو خرجکرد پولی که میگیرم موندم والا فقط 10یا12روز میشه گذران کرد من یکی خدا شاهده 20روزشو شرمنده زن بچهام‌هستم‌عدالت کجاست ما که هرروز آه میکشیم ………عدالت خوابه

 • سلام من یک زن سرپرست خانواده ام وبازنشسته تامین اجتماعی هستم با ماهی دومیلیون وهفتصد تومان بخدا تو چرخوندن زندگیم مونده ام فقط ترا خدا همسان سازی کنید سابقه بیمه ام ۱۳ساله، فقط ی سوال از مسئولین دارم میخام ببینم آیا خوده این مسئولین با ماهی دومیلیون وهفتصد میتونند چرخ یک زندگی را بچرخونند

 • چرا ب جای افزایش کم میکنید ب جای کاهش اجناس میبرید بالا گوه تو دهن مسولان بی لیاقت ان شالله به ازای بچشون بشینید

 • یاسین
  2023-12-11 04:16

  نگران بازنشستگی نباشید کارخودتان رابکنید امت آخرالزمان سن وسالشان همان بازنشستگی تمام میشود طبق روایات

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.