سرنوشت تلخ خانم مجری صدا و سیما در خانه شوهرش ! / هر شب کتک می خوردم !

سرنوشت تلخ خانم مجری صدا و سیما در خانه شوهرش ! / هر شب کتک می خوردم !
ستاره سادات قطبی که یکی از مجریان معروف ایرانی است بخشی از خاطرات تلخ زندگی متاهلی اولش را باز گو کرد.

این مجری زن ایرانی نوشته است:
یکبار به خاطر کتک‌های همسر سابقم کمر و پهلوهام سیاه شد و چندبار صورتم زخمی شد. دیگه رفتم پزشک قانونی و شکایت کردم و براش دیه نوشتند ۸ میلیون تومان شد.

یک روز گفتم اگر زد منم میزنم چندسال کیک بوکس کار کردم و تصمیم گرفتم دنده هاشو بشکنم.

دلم نیومد بهش ضربه محکم بزنم برگه پزشک قانونی که نشونش دادم شوکه شد عصبانی شد گفت جوری میزنم که نتونی شکایت کنی.

نشست روی سینم و با جفت دستاش زد تو سرم تند تند میزد تو سرم.

هی میگفت حالا برو شکایت کن برو چشمامو بستم نفسم داشت بند میومد تکون نخوردم موقعیتی برای دفاع نداشتم آروم اشک میرختم و فقط صدای ضربه دستاشو میشنیدم…

اخباربازیگران و هنرمندان
پربازدید