کارتون رابین‌هود الگوی دولت برای بودجه!/عکسی توجه‌برانگیز از تشبیه دولت با داروغه ناتینگهام

به گزارش ساناپرس،  کارتون رابین‌هود الگوی دولت برای بودجه!/عکسی توجه‌برانگیز از تشبیه دولت با داروغه ناتینگهام

چندثانیه: هفته‌نامه صدا در جدیدترین شماره خود با انتقاد از بودجه سال ۱۴۰۳، تصویر داروغه ناتینگهام در کارتون رابین‌هود را به عنوان ماهیت دولت رئیسی تصویرسازی کرد.

عکسی توجه‌برانگیز از تشبیه دولت با داروغه ناتینگهام

اخبارسیاسی
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی