فاجعه ای بزرگ، گزارش جنجالی از دادگاه پرحاشیه شیطان لویزان/عکس

به گزارش ساناپرس، فاجعه ای بزرگ، گزارش جنجالی از دادگاه پرحاشیه شیطان لویزان

مرد تبعه بیگانه که متهم است ۹ زن و دختر جوان را در پارک مهرگان و حاشیه بزرگراه‌های شمال‌شرق تهران مورد آزار و اذیت قرار داده بود، در دادگاه کیفری پای میز محاکمه قرار گرفت. متهم درحالی‌که توسط شکات شناسایی شده، اتهامش را انکار کرد.

فاجعه ای بزرگ،  گزارش جنجالی از دادگاه پرحاشیه شیطان لویزان
 مرد تبعه بیگانه که متهم است ۹ زن و دختر جوان را در پارک مهرگان و حاشیه بزرگراه‌های شمال‌شرق تهران مورد آزار و اذیت قرار داده بود، در دادگاه کیفری پای میز محاکمه قرار گرفت. متهم درحالی‌که توسط شکات شناسایی شده، اتهامش را انکار کرد.

 در این پرونده خلیل متهم است از سال۱۳۹۹ با پرسه‌زنی در پارک‌ها و بزرگراه‌های حوالی محله لویزان و شمال تهران، زنان و دختران را شناسایی کرده و به بهانه پرسیدن ساعت به آنها نزدیک می‌شده و بعد با تهدید چاقو آنها را به منطقه خلوت کشانده و گلوی‌شان را آن‌قدر فشار می‌داد تا بی‌حال شوند. بعد نقشه شیطانی خود را اجرا می‌کرد. با شکایت زنان، این متهم سال گذشته دستگیر و توسط قربانیان شناسایی شد. پزشکی‌قانونی هم از طریق آزمایش دی‌ان‌ای آزار یکی از زنان توسط متهم را تایید کرد. با تکمیل تحقیقات و شکایت ۹ زن، پرونده برای محاکمه به شعبه‌۱۱‌دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و متهم دیروز به ریاست قاضی منافی‌آذر پای میز محاکمه قرار گرفت. دراین جلسه شش نفر از زنان حضور داشتند. وقتی متهم وارد دادگاه شد، دگرگونی حال شکات پرونده را به‌خوبی می‌شد در چهره‌شان دید. تعدادی از زنان با یادآوری آزارهای خلیل هق‌هق گریه نفس‌های‌شان را به شماره انداخته بود. آن‌سوی دادگاه متهمی با لباس راه‌راه زندان نشسته بود که خونسردی و آرامش چهره‌اش، زنان را آزار می‌داد. قاضی سجاد منافی‌آذر با تذکر به شکات برای حفظ نظم‌دادگاه از نماینده دادستان خواست از کیفرخواست دفاع کند که او اظهار داشت: با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته و شکایت شکات برای متهم درخواست مجازات قانونی را دارم. سپس شکات به تشریح شکایت خود پرداختند.اولین شاکی وقتی در جایگاه قرار گرفت با شناسایی متهم به‌عنوان مرد آزارگر گفت: «مطمئن هستم همین مرد مرا آزار داد. مهر سال گذشته از جلسه‌ای برمی‌گشتم که در پارک مهرگان این مرد مقابلم ایستاد و ناگهان به سمتم حمله کرد. گردنم را فشار داد که از حال رفتم. وقتی به‌هوش آمدم در حال آزار و اذیت من بود. به او التماس کردم که شوهر و بچه دارم و رهایم کن اما فایده‌ای نداشت و دوباره گلویم را فشار داد که وانمود کردم مرده‌ام و فرار کرد. بعد به همسرم زنگ زدم و پیگیر پرونده بودم تا این‌که متهم دستگیر شد.»

دومین شاکی هم در پارک مهرگان در دام این مرد گرفتار شد. او در تشریح ماجرا گفت: «اردیبهشت سال گذشته در پارک همراه همسر و فرزندم بودیم که تلفن‌همراهم زنگ خورد. در حال صحبت با تلفن بودم و همسر و فرزندم به سمت زمین بازی رفتند. در یک لحظه این مرد مقابلم ظاهر شد و با چاقو تهدید کرد اگر سروصدا کنم مرا می‌کشد. بعد هم مرا روی زمین انداخت و آن‌قدر سرم را به زمین کوبید که بیهوش شدم. وقتی به‌هوش آمدم زیر یک درخت در آن حوالی بودم. همین متهم مرا آزار داد و برای او اشد مجازات را می‌خواهم.»

مهمه جنس رو چطوری به مشتری نشون بدی تا بخره!

سومین شاکی آذرماه سال۱۴۰۰ در دام «مرد آزارگر» قرار گرفت. او می‌گوید: «درحال رفتن به خانه بودم که در محله یوسف‌آباد مردی با کلاه و ماسک سد راهم شد. قیافه‌اش را ندیدم اما جثه‌اش با متهم یکی بود. ساعت پرسید و بعد خواست به او شماره بدهم. از او خواستم برود که ناگهان گلویم را گرفت و به سمت فضای سبز کنار پل برد و در آنجا بدون توجه به التماس‌هایم آزارم داد. روسری را دور گردنم گره زد و گفت اگر سروصدا کنی تو را می‌کشم.»

متهم در آزار واذیت چهارمین قربانی‌اش ناکام ماند. شاکی در تشریح ماجرا گفت: «کنار بزرگراه امام‌علی بودم که متهم از من ساعت پرسید و بعد چاقو را روی پهلویم گذاشت و مرا به سمت شمشادها انداخت. قصد آزارم را داشت که همان موقع صدای فردی آمد و از ترس فرار کرد. متهم موتورسیکلتش را آن‌سوی بزرگراه پارک کرده بود و سوار آن شد و گریخت. مطمئن هستم فردی که به من حمله کرد همین مردی است که در دادگاه حضور دارد.»

شاکی دیگردختر دانشجویی بودکه متهم اوایل آبان سال گذشته اورا درمسیر دانشگاه ودرپارکی درشمال‌شرق تهران به بهانه پرسیدن ساعت به دام انداخت. او با تهدید چاقو این دختر را به سمت شمشادهای کنار پارک برد ودرآنجا نقشه شیطانی‌اش را اجرا کرد.

آخرین شاکی هم در تشریح ماجرا گفت: «مهرماه سال۱۳۹۹ در حال ورزش در پارکی در شمال‌شرق تهران بودم که این مرد از پشت سر به من حمله کرد و آن‌قدر گلویم را فشار داد که بیهوش شدم. وقتی به‌هوش آمدم متوجه شدم مرا آزار داده است.»

رئیس دادگاه سپس اتهام تجاوز به عنف، مزاحمت برای زنان و اطفال، تهدید با چاقو و ایجاد جرح با چاقو را به متهم تفهیم کرد و از او خواست از خود دفاع کند. مرد جوان وقتی در جایگاه قرار گرفت، در دفاع از خود منکر اتهاماتش شد و گفت: «این زنان دروغ می‌گویند و من آنها را آزار ندادم. من زن و بچه دارم که در هرات زندگی‌می‌کنند. حرف‌های هیچ‌کدام از متهمان را قبول ندارم. یکی از زنان پیش از این فرد دیگری را به‌عنوان مرد آزارگر شناسایی کرده بود اما حالا می‌گوید من او را آزار داده‌ام. اگر من مجرم بودم با پای خودم در محل قرار حاضر نمی‌شدم که پلیس دستگیرم کند.»

در ادامه با توجه به این‌که سه شاکی دیگر دردادگاه حاضر نشده بودند، قضات جلسه رسیدگی را تجدید کردند تا در جلسه بعدی اظهارات این سه شاکی هم ثبت شود.

اخبارجامعه
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی