چون زمان پیامبر با بی‌حجابی برخورد نمی‌شد، الان هم نباید برخورد شود؟

به گزارش ساناپرس، چون زمان پیامبر با بی‌حجابی برخورد نمی‌شد، الان هم نباید برخورد شود؟
روزنامه تحت مدیریت حسین شریعتمداری نوشت: بسیاری از امامان معصوم(ع) حکومت و قدرت سیاسی نداشته‌اند تا اقدام به الزام حکومتی کنند. بنابر‌این نمی‌توان عدم اقدام حکومتی ایشان را دلیل بر ممنوعیت اقدام توسط نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. چرا که اساسا ایشان توان اقدام حکومتی و الزام نداشته‌اند؛ پس عدم اقدام ایشان نمی‌تواند دلیل بر ممنوع بودن الزام حکومتی نسبت به حجاب باشد. حتی اگر در زمان حاکمیت حضرت رسول(ص) برخورد قهرآمیزی با بی‌حجاب‌ها رخ نداده باشد، باز نمی‌توان حاکم شرع را از مقابله با بی‌حجابی منع کرد؛ زیرا جرم‌انگاری و تعیین میزان و کیفیت کیفر در مجازات تعزیری، با توجه به زمان و مکان جامعه در آن، متغیر است.

روزنامه کیهان نوشت: درخصوص ادعای عدم تحقق الزام حکومتی در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) نسبت به حجاب باید گفت:

اوّل، صرف اینکه روایتی در این زمینه نرسیده باشد، دلیل عدم وجود چنین الزامی نیست.

دوم، بسیاری از امامان معصوم(ع) حکومت و قدرت سیاسی نداشته‌اند تا اقدام به الزام حکومتی کنند. بنابر‌این نمی‌توان عدم اقدام حکومتی ایشان را دلیل بر ممنوعیت اقدام توسط نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. چرا که اساسا ایشان توان اقدام حکومتی و الزام نداشته‌اند؛ پس عدم اقدام ایشان نمی‌تواند دلیل بر ممنوع بودن الزام حکومتی نسبت به حجاب باشد. حتی اگر در زمان حاکمیت حضرت رسول(ص) برخورد قهرآمیزی با بی‌حجاب‌ها رخ نداده باشد، باز نمی‌توان حاکم شرع را از مقابله با بی‌حجابی منع کرد؛ زیرا جرم‌انگاری و تعیین میزان و کیفیت کیفر در مجازات تعزیری، با توجه به زمان و مکان جامعه در آن، متغیر است.

علت اینکه بعضی از جرایم در آن زمان مطرح نبوده و برخی دیگر در آن زمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر نام برده شده، رواج آن‌گونه جرایم در آن زمان بوده؛ نه اینکه جرم‌، محدود به همین موارد و مجازات منحصر به همین مصادیق در آن دوران بوده ‌باشد.

سوم، در مورد حکومت اسلامی در دوران حاکمیت پیامبر(ص) و امام علی(ع) باید توجه داشت در این دوران معمولا افراد به صورت طبیعی احکام اسلامی را انجام می‌دادند و نیاز به مداخله حکومت نبود. علاوه‌بر اینکه ادعای عدم الزام حکومتی در زمان ایشان نیز قابل قبول نیست؛ چرا که به لحاظ نظام قبیلگی در میان اقوام مختلف و پذیرش آن توسط حکومت اسلامی آن زمان، به طور طبیعی بسیاری از الزامات شرعی توسط خود قبائل پیگیری می‌شد.

همچنین به جهت اختلاط مسلمانان و غیرمسلمانان و با توجه به اینکه حکم حجاب بر غیرمسلمانان و کنیزان واجب نبوده، در آن دوران امکان سختگیری در اجرای احکام الزامی اسلامی نظیر حجاب برای حکومت وجود نداشته است.

چهارم، در زمان حکومت رسول اکرم(ص) بی‌حجابی یا بدحجابی توسط تازه مسلمانانی که متأثر از فرهنگ‌­های نادرست وامانده از زمان جاهلیت بودند ارتکاب می‌یافته؛ به همین دلیل زدودن آثار آن به گذشت زمان نیاز داشته؛ بنابر‌این بر فرض که در این دوران برخورد قهرآمیزی صورت نگرفته باشد، توجیهاتی داشته که در دوران حاضر محقق نیست.

همچنین در مورد دوران کوتاه مدت حکمرانی امیرالمؤمنین(ع) شیوۀ برخورد با بدحجابی به درستی روشن نیست؛ اما نمی‌توان قاطعانه گفت در حکومت ایشان اصلاً برخوردی با بدحجابی صورت نگرفته ‌است.

پنجم، مجازات بی‌حجابی و چگونگی برخورد با آن در زمره مقررات تعزیری است و حکم تعزیری بر اساس مصالح امت اسلامی اعمال می‌شود؛ به تعبیر دیگر بر اساس ادله شرعی نظیر قاعده «التعزیر فی کل امر محرم» و «التعزیر بما یراه الحاکم» حکومت اسلامی می‌تواند بنا به مقتضیات زمان و مکان و مراحل رشد فرهنگ جامعه، این الزام حکومتی و تعزیر را ایجاد کند. بنابر‌این نمی‌توان مجازات تعزیری بی‌حجابی و برخورد قانونی با بی‌حجابان را مخالف سیره پیامبر و ائمه طاهرین(ع) دانست.

اخبارجامعه
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی