نرخ بیکاری زنان در کدام استان‌ها بالاتر است؟

به گزارش ساناپرس، نرخ بیکاری زنان در کدام استان‌ها بالاتر است؟

اکوایران: در تابستان 1402 بالاترین نرخ بیکاری زنان در استان خوزستان و پایین‌ترین سطح این شاخص در استان آذربایجان غربی مشاهده شده است. همچنین، نرخ بیکاری زنان هرمزگانی در دومین فصل امسال بیش از 30 واحد درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کمتر شده است.

به گزارش اکوایران، در تابستان 1402 نرخ بیکاری زنان در کل کشور کاهش یافته و از 17.2 درصد در تابستان سال گذشته به 15.4 درصد رسیده است. البته این تغییرات در استان‌های کشور یکسان نبوده است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری زنان در 7 استان بالاتر از 20 درصد بوده و بالاترین سطح این نرخ نیز به نام استان خوزستان ثبت شده است.

در مقابل، تنها در 2 استان نرخ بیکاری زنان کمتر از 10 درصد بوده است؛ این استان‌ها شامل «همدان» و «آذربایجان غربی» می‌شود.

برای دستیابی به فهم بهتر از وضعیت بیکاری زنان در استان‌های کشور می‌توان نرخ بیکاری آن‌ها را در دو مقطع زمانی مقایسه کرد؛ به همین جهت، این شاخص در تابستان 1402 با تابستان 1401 مقایسه شده است. نتیجه این ارزیابی حاکی از آن است که در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری زنان در استان هرمزگان به شکل قابل توجهی نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است.

در سمت دیگر ماجرا، استان گلستان قرار دارد که نرخ بیکاری زنان در آن بیش از سایر استان‌ها افزایش یافته است.

بیکارانی که امید به یافتن شغل دارند

آمارهای نرخ بیکاری توسط مرکز آمار به طور رسمی منتشر می‌شود. این نهاد برای اندازه‌گیری این شاخص، تعریف خاصی از بیکاری دارد. طبق تعریف، بیکار به فردی اطلاق می‌شود که در زمان آمارگیری، یا در جستجوی شغل باشد و یا اگر شغلی برای او پیدا شد تمایل به کارکردن داشته باشد.

بنابراین زنانی که دنبال کار نمی‌گردند یا تمایلی به کارکردن ندارند به طور کلی از آمارگیری خارج می‌شوند. با این مفروضات، نرخ بیکاری زنان از تقسیم تعداد زنان بیکار بر زنان فعال در بازار کار به دست می‌آید. زنان فعال به جمعیتی از زنان گفته می‌شود که یا تحت عنوان شاغل و یا تحت عنوان بیکار در بازار کار مشارکت دارند.

رکوردداران نرخ بیکاری زنان در میان استان‌ها؛ از بیش‌ترین تا کمترین

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در کل کشور از 17.2 درصد در تابستان سال گذشته به 15.4 درصد در تابستان سال جاری کاهش یافته است. این رقم مربوط به کل کشور است و اگر هر استان به طور مجزا بررسی شود نتایج دیگری به دست می‌آید. به طور کلی، در دومین فصل امسال، در 7 استان کشور نرخ بیکاری زنان بالای 20 درصد بوده است.

برای مثال، در تابستان 1402 بالاترین نرخ بیکاری زنان 27.4 درصد بوده که در استان خوزستان مشاهده شده است. به عبارت دیگر، در این استان از 1000 زن فعال در بازار کار، 274 زن بیکار بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل 1.3 واحد درصد بیش‌تر شده است.

در این رده‌‌بندی، استان هرمزگان در جایگاه سوم ایستاده است. به بیان دقیق‌تر، نرخ بیکاری زنان در هرمزگان 22.7 درصد ثبت شده است. این نرخ در حالی به این سطح رسیده که بیش از 30 واحد درصد نسبت به تابستان سال قبل کاهش یافته است.

در سمت دیگر ماجرا، در 2 استان نرخ بیکاری زنان کمتر از 10 درصد بوده است: آذربایجان غربی و همدان.

به بیان دقیق‌تر، نرخ بیکاری زنان در آذربایجان غربی 6.3 درصد بوده که کمترین سطح میان سایر استان‌های کشور است. پس از آن نیز همدان با ثبت رقم 8.5 درصد قرار گرفته است.

افت قابل‌توجه نرخ بیکاری زنان در هرمزگان

برای دستیابی به فهم بهتر از وضعیت بیکاری زنان در استان‌های کشور می‌توان نرخ بیکاری آن‌ها را در دو مقطع زمانی مقایسه کرد؛ به همین جهت، این شاخص در تابستان 1402 با تابستان 1401 مقایسه شده است.

طبق این مقایسه، بیش‌ترین کاهش در نرخ بیکاری زنان مربوط به استان هرمزگان است. این نرخ در تابستان سال جاری 30.6 واحد درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است. به بیان دیگر، اگر این کاهش رخ نمی‌داد نرخ بیکاری زنان هرمزگانی در تابستان امسال به 53.3 درصد می‌رسید.

از دیگر استان‌هایی که با کاهش قابل‌توجه در این نرخ مواجه شده‌اند می‌توان به کرمانشاه اشاره کرد. نرخ بیکاری زنان در کرمانشان در تابستان سال جاری 12.3 واحد درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کمتر شده است.

با این که نرخ بیکاری زنان در برخی استان‌ها کاهشی بوده اما این نرخ در 16 استان کشور افزایش یافته است. بیش‌ترین افزایش در نرخ بیکاری زنان طی تابستان سال جاری 5.6 واحد درصد بوده که به نام استان گلستان ثبت شده است.

اخباراقتصاد
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی