ماجرای ربابه خانم، جنجالی‌ترین کلاهبردار دهه ۶۰

به گزارش ساناپرس، ماجرای ربابه خانم، جنجالی‌ترین کلاهبردار دهه ۶۰

رویداد۲۴: ٣۶ سال پیش در چنین روزهایی صفحه حوادث روزنامه‌ها به محاکمه زنی اختصاص داشت که به اتهام کشیدن ۲۰۰ میلیون تومان چک بی‌محل محاکمه شد.

روزنامه کیهان دوم آذر ۶۶ درباره این پرونده نوشت: پرونده زنی که به اتهام قاچاق ارز و صدور چک بی محل دستگیر شده بود، در شعبه ۱۳۸ دادگاه‌های کیفری یک تهران به جریان افتاد. برای این زن از سوی دادسرای عمومی، ۲ کیفرخواست ۱۷۰ میلیون تومانی و ۲۹ میلیون تومانی صادر شده است.

ماجرای ربابه خانم، جنجالی‌ترین کلاهبردار دهه ۶۰

اخبارجامعه
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی