خبر مهم یارانه ای / جاماندگان و حذف شده هم یارانه می گیرند؟/ مبلغ جدید یارانه ها چند؟

به گزارش ساناپرس، خبر مهم یارانه ای / جاماندگان و حذف شده هم یارانه می گیرند؟/ مبلغ جدید یارانه ها چند؟
بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف یارانه ثروتمندان و پُردرآمدها در این سال از سر گرفته می شود. حذف یارانه ثروتمندان و پُردرآمدها که مدتی است متوقف شده، بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه از سال ۱۴۰۳ از سر گرفته می شود.

طبق لایحه دولت، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت اقدام کند.

آیین نامه این بند قانونی به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و سازمان هدفمندسازی یارانه ها در هیات وزیران تصویب خواهد شد.

اخباراقتصاد
پربازدیدیارانه
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی