بهترین کار در مواجهه با خونریزی بینی، نشستن و تکیه دادن سر به دیوار است و با گرفتن محکم دو طرف پرده بینی به مدت ۱۰ دقیقه و همچنین گذاشتن کیسه پارچه‌ای یخ در بالای بینی می‌توانیم به بند آمدن خونریزی کمک کنیم.

اینفوگرافیک | کمک‌های اولیه برای توقف خونریزی بینی