فروش چکی ایران خودرو با تحویل سه ماهه آغاز شد + شرایط

به گزارش ساناپرس؛ فروش چکی ایران خودرو با تحویل سه ماهه آغاز شد + شرایط

طرح فروش کامیون های ۱۹۲۴ شاسی باری و کمپرسی ایران خودرو دیزل  آغاز خواهد شد.

طرح فروش ۱۹۲۴ کمپرسی:

فوری؛ فروش چکی ایران خودرو با تحویل سه ماهه آغاز شد + شرایط

طرح فروش ۱۹۲۴ باری:

فوری؛ فروش چکی ایران خودرو با تحویل سه ماهه آغاز شد + شرایط

اخباراقتصادخودرو
پربازدیدثبت نام خودرو