تولد یک ورزشگاه غیر حرفه ای دیگر در فوتبال ایران؛ فقط 10 هزار نفر؟

تولد یک ورزشگاه غیر حرفه ای دیگر در فوتبال ایران؛ فقط 10 هزار نفر؟

ورزشگاه مس رفسنجان افتتاح شده است، ورزشگاهی که امکانات مدرنی دارد، تازه است، در نوع خودش قشنگ است اما ورزشگاه کاملی نیست.

تولد یک ورزشگاه غیر حرفه ای دیگر در فوتبال ایران؛ فقط 10 هزار نفر؟

اخبار
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی