این بنر حجاب در بازار امام رضای مشهد سر و صدا به‌پا کرد!

به گزارش ساناپرس، این بنر حجاب در بازار امام رضای مشهد سر و صدا به‌پا کرد!

برتربن: تصویری از یک بنر حجاب در بازار مشهد منتشر شده است.

این بنر مربوط در بازار امام رضای مشهد نصب شده‌ است.

این بنر حجاب در بازار امام رضای مشهد سر و صدا به‌پا کرد!

اخبارجامعه
پربازدیدحجاب