آذری جهرمی جواب مهمان زن پرحاشیه تلویزیون را داد

به گزارش ساناپرس، آذری جهرمی جواب مهمان زن پرحاشیه تلویزیون را داد
انتخاب: محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به اظهارات مهمان صداوسیما که گفته بود «چرا ابطحی و آذری جهرمی را به تلویزیون دعوت می‌کنید؟ این مملکت مال حزب اللهی‌هاست» نوشت: «مملکت» که فقط متعلق به «حزب الهی ها» نیست؛ در این کشور عزیزانی از سایر ادیان و مذاهب هم زندگی می‌کنند، علاوه بر آن جمعی از مسلمانان هم اعتقاد به آنچه که عده‌ای خود حزب الهی خوانده می‌گویند، ندارند. ایران متعلق به همه این عزیزان هم هست. هر چند برای ایامی عده‌ای سیاست را خالص سازی کردند، اما یقینا ملت به آن‌ها اجازه خالص سازی مملکت را نخواهد داد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به اظهارات مهمان صداوسیما که گفته بود «چرا ابطحی و آذری جهرمی را به تلویزیون دعوت می‌کنید؟ این مملکت مال حزب اللهی‌هاست» نوشت: ملت اجازه خالص سازی مملکت را نمی دهند

وی در این باره نوشت: «مملکت» که فقط متعلق به «حزب الهی ها» نیست؛ در این کشور عزیزانی از سایر ادیان و مذاهب هم زندگی می کنند، علاوه بر آن جمعی از مسلمانان هم اعتقاد به آنچه که عده ای خود حزب الهی خوانده می گویند، ندارند. ایران متعلق به همه این عزیزان هم هست. هر چند برای ایامی عده ای سیاست را خالص سازی کردند، اما یقینا ملت به آنها اجازه خالص سازی مملکت را نخواهد داد.

اخبارسیاسی
پربازدید