شروع رتبه بندی جدید معلمان از آبان ماه

به گزارش ساناپرس، شروع رتبه بندی جدید معلمان از آبان ماه
رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه صف اول اخبار تازه ای درباره رتبه بندی مطرح کرد.

رضامراد صحرایی در برنامه صف اول اخبار تازه ای درباره رتبه بندی مطرح کرد.

وزیر آموزش و پرورش در این برنامه گفت: رتبه بندی براساس آیین نامه جدید اجرا خواهد شد.آیین نامه جدید براساس نظرات و متناسب با شرایط معلمان تنظیم خواهد شد.

پایان آبان ماه وارد فاز جدید رتبه بندی معلمان خواهیم شد.

وی همچنین درباره استخدام های جدید گفت: مجوز تکمیل ظرفیت دبیری صادر شده است.

اخباراقتصاد
پربازدیدحقوق معلمان
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی