به گزارش ساناپرس، پست جدید جواد نکونام پس جدال با یحیی / سرمربی خودش را به رخ بقیه کشاند

پست جواد نکونام پس جنگ لفظی مربیان و بازیکنان استقلال و پرسپولیس را در ادامه بخوانید.

پس از جنگ لفظی مربیان و بازیکنان استقلال و پرسپولیس علیه یکدیگر، که به طرز بی سابقه ای از مصاحبه های پس از بازی استقلال – شمس آذر و پرسپولیس – صنعت نفت آغاز شده بود، به ویژه های اظهارات تند سرمربیان سرخابی در کنفرانس مطبوعاتی که یکدیگر را در حد خود ندانستند، حالا جواد نکونام با این پست به تمجید از شاگردانش که به زعم او در شرایط سختی در حال بازی برای تیم خود هستند، پرداخت:

اولین پست اینستاگرامی جواد نکونام پس جنگ لفظی مربیان و بازیکنان استقلال و پرسپولیس