وزیر کار خبر داد / افزایش حقوق کارگران تایید شد / خبر فوری وزیر از افزایش دستمزد کارگران

به گزارش ساناپرس؛ وزیر کار خبر داد / افزایش حقوق کارگران تایید شد / خبر فوری وزیر از افزایش دستمزد کارگران

وزیر کار از بررسی حقوق کاگران در جلسات آتی خبر داد.

صولت مرتضوی اظهار داشت توافقاتی بین کارگری و کارفرمایان صورت گیرد وزارتخانه نیز آن را تایید می کند.

وزیر کار گفت: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند.

وی افزود: ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.

اخباراقتصاد
پربازدید