با چند میلیون تومان شاهین کارکرده بخریم؟ + جدول قیمت

 

به گزارش ساناپرس، با چند میلیون تومان شاهین کارکرده بخریم؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهین
برندمدلکارکردقیمت (تومان)
شاهین، G۱۴۰۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G۱۴۰۰۴۳,۰۰۰ کیلومتر۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G۱۴۰۰۲۵,۰۰۰ کیلومتر۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G۱۴۰۰۳۸,۰۰۰ کیلومتر۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G۱۴۰۰۵۶,۰۰۰ کیلومتر۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G۱۴۰۰۱۵,۰۰۰ کیلومتر۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G۱۴۰۰۳۶,۰۰۰ کیلومتر۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

 

اخباراقتصاد