صعود قیمت دنا در بازار آزاد / دنا پلاس ساده رکورد زد + جدول

صعود قیمت دنا در بازار آزاد / دنا پلاس ساده رکورد زد + جدول

قیمت دنا صفر طی روز گذشته افزایش پیدا کرده است. قیمت دنا اتوماتیک توربو پلاس ۱۰ میلیون یک روزه افزایش پیدا کرده است. همچنین قیمت دنا پلاس دنده ای ساده با افزایش ۳۰ میلیونی طی یک روز رکورد زده است. بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ، قیمت دنا پلاس ۵ دنده توربو نیز با افزایش ۱۰ میلیونی به روز شده است. قیمت دنا معمولی صفر نیز ۵ میلیون بالا رفته است.با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت دنا کارخانه و بازار آزاد به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو دنا کارخانه و بازار

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
دنا پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۲| ایران خودروصفر۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۲| ایران خودروصفر (کارخانه)۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای ساده۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ایصفر۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای سادهایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ایصفر (کارخانه)۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای ساده۱۴۰۱| ایران خودروصفر۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۵ دنده توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۶ دنده توربو۱۴۰۲ | ایران خودروصفر۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۶ دنده توربو۱۴۰۲ | ایران خودروصفر (کارخانه)۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو۱۴۰۲ | ایران خودروصفر (کارخانه)۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰
دنا معمولی۱۴۰۱| ایران خودروصفر۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

اخباراقتصادخودرو