باورتان می شود این پسر کوچولو در بزرگسالی “میرزا کوچک خان” شده است/ عکس

به گزارش ساناپرس، باورتان می شود این پسر کوچولو در بزرگسالی “میرزا کوچک خان” شده است/ عکس

​تصویری نایاب از میرزا کوچک خان در دوران تحصیل را می بینید.عصر تاریخ تصویری نایاب از میرزا کوچک خان در دوران تحصیل نفر دوم را در مدرسه جامع رشت منتشر کرد.

تصویری نایاب از میرزا کوچک خان در دوران تحصیل نفر دوم ایستاده از راست میراز کوچک است .

Captureیثصیسضصس

اخبارسیاسی