تهران تعطیل می‌شود؟

به گزارش ساناپرس، تهران تعطیل می‌شود ؟
درحالی که از ساعات پایانی شب گذشته آلودگی هوای تهران گزارش شده بود، هم اکنون و در بامداد پنج شهریور، شاخص آلودگی هوای تهران به عدد خطرناک ٣۵۵ رسیده است.
آلودگی هوای تهران به عدد ٣۵۵ رسید.

درحالی که از ساعات پایانی شب گذشته آلودگی هوای تهران گزارش شده بود، هم اکنون و در بامداد پنج شهریور، شاخص آلودگی هوای تهران به عدد خطرناک ٣۵۵ رسیده است.
با این تفاسیر اگر اخباری مبنی بر بهبود هوای تهران طی فردا اعلام نشود، باید منتظر ماند تا اینکه آیا کمیته اضطرار جلسه برگزار می‌کند یا خیر؟

طبق مصوبه هیئت وزیران در صورتی که میانگین شاخص کیفیت هوای تهران به بالاتر از ۲۰۰ برسد و کمیته اضطرار تعطیلی ادارات استان تهران را تصویب کند؛ پس از تایید رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ادارات استان تهران تعطیل خواهد شد.

اخبارجامعه
پربازدید