نرخ تورم مرداد اعلام شد

به گزارش ساناپرس، نرخ تورم مرداد اعلام شد

اکو ایران: فارغ از اینکه نرخ تورم چه روندی داشت، نرخ تورم را این بار نه مرکز آمار و بانک مرکزی، بلکه خبرگزاری تسنیم به طور اختصاصی منتشر کرده است!نرخ تورم مرداد طبق جدول زیر ۴۶.۷ درصد اعلام شده است.نرخ تورم مرداد اعلام شد

اخباراقتصاد
پربازدید