برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا

به گزارش ساناپرس، برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا

‌لحظات تاریخی را غالبا سیاه و سفید دیده‌ایم، همان سیاه و سفید عکس‌ها به نگرش ما هم منتقل شده

برترین‌ها: ‌لحظات تاریخی را غالبا سیاه و سفید دیده‌ایم، همان سیاه و سفید عکس‌ها به نگرش ما هم منتقل شده، آدم‌هایی را کاملا سفید دیده‌ایم و آدم‌های دیگری را هم کاملا سیاه دیده‌ایم، دوره‌ای را پاک و بری از هر زشتی و دوره‌ای دیگر را پلید و منحوس. شاید ما نیاز به کمی نسبی‌گرایی داریم، این لحظات تاریخی و تماشایی از تاریخ معاصر ایران به لطف هوش مصنوعی رنگی شده، ببینید.

۱. جمع مشروطه خواهان

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۲. مشروطه خواهان پس از فتح تهران

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۳.‌ احمد شاه قاجار در کنار رضا خان

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۴. رضا شاه در حال نظارت بر احداث کندوان

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۵. رضا شاه و محمدرضا روز احداث راه آهن سراسری

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۶. رضا شاه در کنار کمال آتاتورک

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۷. محمد مصدق بعد از پیروزی در دادگاه ملی شدن نفت

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۸. مصدق در حال انتقال به دادگاه نظامی

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۹. دیدار محمدرضا شاه با وینستون چرچیل

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا


۱۰. روزی که شاه از ایران رفت

برای اولین بار، انتشار ۱۰ عکس رنگی از محمدرضا پهلوی و رفقا

اخبارسیاسی
پربازدید