سپهر دادجوی توکلی گفت براساس قانون و مطابق دستورالعمل 543 شورای رقابت این شورا متولی تعیین دستورالعمل قیمت خودرو است و این موضوع هنوز تغییری نکرده است و با توجه به قانون شورای رقابت این وظیفه را انجام می‌دهد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت ادامه داد ادعای آزادسازی قیمت خودرو این روزها توسط افرادی بیان می‌شود که در دوره‌های قبل نتایج منفی ادعای خود را دیده‌اند.

آن طور که تسنیم گزارش می کند در طول هفته‌های اخیر اخبار مختلفی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است که همین امر باعث نگرانی خریداران خودرو از سامانه یکپارچه شده است. دادجوی توکلی ادعا کرد خودروسازان در مقطعی با برگزاری جلساتی در شورای رقابت خواستار ورود این شورا به قیمت‌گذاری بودند که این موضوع نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری خودرو درست بوده است.

این مدیر شورای رقابت معتقد است از بهمن ماه سال گذشته بازار خودرو به ثبات قیمتی دست پیدا کرده است. دادجوی توکلی شرایط حاکم بر بازار خودرو را خاص می داند و می گوید در شرایط فعلی برخی می‌خواهند با اظهارنظرهایی نادرست در بازار التهاب به‌وجود بیاورند.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت تاکید می کند باید این نکته را درنظر گرفت که بازار خودرو بازار خاصی است که به‌دلیل شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی قابل قیاس با سایر کشورها نیست و نمی‌توان برای آن نسخه واحد در نظر گرفت. این مدیر شورای رقابت معتقد است امروز تولید به‌اندازه کافی انجام می‌شود و سازمان حمایت نیز سود عادلانه‌ای را برای خودروسازان در نظر گرفته است، آنها نیز بر همین اساس نسبت به فروش محصولات خود اقدام می‌کنند.

با توجه به اظهارات مدیر روابط عمومی شورای رقابت به نظر می رسد آزادسازی قیمت خودرو در کوتاه مدت در دستورکار دولت سیزدهم نباشد. البته این پیش بینی هم مطرح است چنانچه این اتفاق بیفتد وزارت صمت به خودروسازان دستور دهد ازادسازی قیمت شامل خودروهای عرضه شده در دو طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو نشود. فراموش نکنیم وضعیت حاکم بر بازار خودرو دامنه پیش بینی ها را محدود کرده و امکان افتادن هر اتفاقی در این شرایط نمی تواند دور از ذهن باشد.