تماشا کنید: تمساح زیرک، مار در حال آفتاب گرفتن را نابود کرد

فلوریدا به خاطر تعداد دیوانه وار حیوانات وحشی کشنده معروف است. تمساح، پیتون، پلنگ، کوسه، این فهرست ادامه دارد، اما یکی از مواردی که معمولا نادیده گرفته می شود، تعداد مارهای سمی است.

ایالت Sunshine محل زندگی 6 گونه مار سمی است که شامل 3 نژاد مار زنگی، سر مسی، مار مرجانی و دهان پنبه ای است که به آنها موکاسین آبی نیز گفته می شود. بیشتر آنها تمایل دارند در نواحی جنگلی و زمین‌های گل‌زار زندگی کنند، اما موکاسین های آبی، همانطور که از نامشان پیداست، در نزدیکی دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و برکه‌ها رشد می‌کنند.

اگرچه به خودی خود بسیار ترسناک هستند، اما هیچ رقابتی با پادشاه آب های فلوریدا وجود ندارد. تمساح ها معمولاً ماهی و شکارهای کوچک می خورند، اما وقتی فرصت پیش می آید، از خوردن تعدادی از این شناگران لغزنده نمی ترسند، به خصوص زمانی که در ساحل آفتاب می گیرند و آسیب پذیرتر هستند.

این ویدیو نمونه بارز آن است.

یک مار دهان پنبه ای از پرتوهای یک روز عالی دیگر در فلوریدا بی اطلاع از دایناسوری که در حال نزدیک شدن است لذت می برد. دروازه‌بان بی‌صدا درست در کنارش می‌لغزد و وقتی طعمه در فاصله‌ای قرار گرفت، به جلو پرت می‌شود، مار نگه می‌دارد و قبل از اینکه چند نیش سریع مار را بخورد، زندگی مار را پایان می‌دهد. دیدن قدرت تمساح در عمل همیشه تکان دهنده است. اگرچه مار بسیار کوچکتر است، اما سرعت و خشونتی که به زندگی اش پایان می دهد، ستون فقرات من را لرزاند.

یک امتیاز دیگر برای تمساح ها…

اخبارجهانچند رسانه ای
پربازدیدویژه