تجاوز برادر شوهر به عروس جوان / زن جوان در شوک!

به گزارش ساناپرس؛ تجاوز برادر شوهر به عروس جوان / زن جوان در شوک!

سوم عید با مادرم رفتم خانه برادر شوهرم، مادرم بعد از ظهر خانه آمد و من به خاطر اصرار آن‌ها خانه‌ی شان ماندم شب هنگام زمانی که تنها خوابیده بودم برادر شوهرم آمد
سیمای بیست ساله که دو سال است نامزد شده و شوهرش برای کار به ایران سفر کرده است می‌گوید با وجود این‌که خانم برادر شوهرش از این مسئله باخبر شده اما باز هم شوهر خود را بی گناه می‌داند، او می‌افزاید شوهرش نیز از این قضیه آگاه شده و راهی افغانستان است.

او در ادامه می‌افزاید این مسئله روی زندگی او تأثیر بدی گذاشته و باعث شده که همه اقوام برای خواهران و برادران او طعنه بدهند:« این مسئله زندگی برادران و خواهرانم را نیز تباه کرده است.»

اخبارحوادث