استقبال عجیب از همسر یک نماینده در مدرسه/فیلم

 

استقبال عجیب از همسر یک نماینده در مدرسه

بامدادنو: تصویری از همسر نماینده گرمسار و آرادان در مجلس حین ورود به مراسم یک مدرسه و تشریفات عجیب از او حاشیه‌ساز شده است!

استقبال عجیب از همسر یک نماینده در مدرسه

اخبارچند رسانه ایسیاسی