ببینید: ضربه پای مرگبار بروسلی به سینه باب بیکر/ وحشت حاضران در پشت صحنه فیلم خشم اژدها!

 

 

اگر فیلم خشم اژدها را ندیده اید، دیدن آن را به شدت توصیه می کنیم. این فیلم یکی از فیلم های دیدنی هنرنمایی بروسلی به شمار می رود. باب بیکر، همبازی بروسلی در فیلم خشم اژدها (Fist Of Fury) بود. بیکر در صحنه ای در این فیلم با یکی از دیوانه کننده ترین ضربات جانبی بروس لی مورد اصابت قرار می گیرد که او را 10 فوت به عقب پرتاب می کند.

بروس لی قرار بود برای برگزاری یک نمایشگاه به هنگ کنگ پرواز کند و باب بیکر را به آنجا دعوت کرد. آنها این نمایشگاه را برگزار کردند و شاید تصاویر آن  یکی از احمقانه ترین چیزهایی است که تا به حال دیده اید. این فقط به شما نشان می دهد که ضربات بروس لی چقدر قدرتمند بود. به یاد داشته باشید، باب بیکر یک فوق سنگین وزن است. این یک مرد قوی هیکل و قدرتمند بود. اما برای بروس لی یک ضربه کافی بود تا او را مثل یک عروسک پارچه ای سرنگون کند.

بروس لی درحالت گارد است و می خواهد به باب بیکر رلگد بزند. همانطور که در اینجا می بینید، او را تمیز به وسط بالش خود در اینجا می زند و باب بیکر فقط 10 فوت به عقب بر روی صندلی پرواز می کند و بر می گردد. به عبارت دیگر او به معنای واقعی کلمه واژگون می شود و روی سرش فرود می آید.  ضربات بروس لی چقدر قدرتمند بود که او توانست این وزنه فوق العاده سنگین را به زمین بزند و او را 10 فوت به عقب پرواز دهد.

اخباربازیگران و هنرمندانجامعهجهانچند رسانه ایحوادثسرگرمی