تست خطاب دید: یک دختر در این تصویر پنهان است. آیا می توانید سریع او را ببینید؟

پس از چالش مرد مخفی شده در میان عروسک ها، ما برای شما یک چالش دیگر آماده کرده ایم. این بار، چالش این است که یک دختر پنهان در آنچه که به نظر می رسد چهره یک مرد ریش دار است را پیدا کنید.

آیا می توانید دختر پنهان شده در این عکس را پیدا کنید؟ اگر نه، در اینجا اشاره ای خواهیم کرد که ممکن است به شما کمک کند. در نظر بگیرید که از تصویر دور شوید. آیا اکنون می توانید متوجه دختر شوید؟  اگر جزو کسانی هستید که هنوزهم دختر را مشاهده نکرده اید نگاهی به تصویر زیر بیندازید تا آن را ببینید. دختر در تصویر خطای دید با رنگ قرمز محاصره شده است.

به مرکز تصویر نگاه کنید، جایی که به نظر می رسد بینی مرد ریشو است. شما متوجه خواهید شد که دختر در حالی که یک کلاه بر سر دارد پشت به بیننده روی چمن نشسته است. چشمان مرد ریشو در خطای دید تپه ها است و درختی در سمت چپ با شاخه هایی گسترده  را می بینید، که در خطای دید موهای مرد را نشان می دهد. ساقه باقی مانده کنده درخت، لب های مرد را تشکیل می دهد و چمن ریش او است.

آموزشاخبارجامعهجهانسبک زندگیسرگرمیسلامت