ببینید: جنایت طالبان علیه دانش آموزان دختر مظلوم افغانستانی(16+)

 

همسایه شرقی ایران، یکی از سخت‌ترین روزگار تاریخ خود را سپری می کند مردان و زنان افغان در اوج استیصال شاهد خشونت های افسارگسیخته طالبان هستند. ممردم افغانستان۲۰ سال، انتحاری، جنگ و غارت را تحمل کردند و سرانجام با خروج آمریکا از این کشور به دامن طالبان افتادند. طالبان اجازه حضور دختران در مدارس را نمی دهد. دختران افغانستانی باید بصورت انفرادی و از طریق اینترنت در خانه درس بخوانند. در این وضعیت دختران با انبوهی از مشکلات از قطع برق گرفته تا سرعت پایین اینترنت، هزینه خرید رایانه و بسته‌های اینترنت مواجه هستند آن هم در کشوری که ۹۷ درصد مردم در آن در فقر زندگی می‌کنند.

دختران افغانستانی بیشتر از کلاس ششم اجازه درس خواندن ندارند. در حالی که بیشتر مدارس دولتی و خصوصی دختران در افغانستان خالی مانده‌اند، کلاس‌های درس پنهانی در این کشور در حال گسترش هستند. اما این جان دختران افغانستانی را نیز تهدید می کند تا جاییکه حتی ممکن است بهای آن مرگ باشد.

اخبارجامعهجهانچند رسانه ایحوادث