باورتان می شود دختران مطرب زمان “ناصرالدین شاه” این شکلی بودند/ تصویر

باورتان می شود دختران مطرب زمان “ناصرالدین شاه” این شکلی بودند/ تصویر

بر اساس روایت‌های تاریخی مجالس موسیقی یکی از سرگرمی‌های همیشگی درباریان در طول دوره‌های مختلف بوده و حضور زنان نوازنده در اینگونه مجالس سابقه‌ای طولانی داشته است.

باورتان می شود دختران مطرب زمان "ناصرالدین شاه" این شکلی بودند/ تصویر

به گزارش منیبان، تصاویر جالب و کمتر دیده شده از گروه‌های زنانۀ موسیقی در دورۀ قاجار را ملاحظه خواهید کرد.

بر اساس روایت‌های تاریخی مجالس موسیقی یکی از سرگرمی‌های همیشگی درباریان در طول دوره‌های مختلف بوده و حضور زنان نوازنده در اینگونه مجالس سابقه‌ای طولانی داشته است.

دسته‌های موسیقی دوران قاجار گاهی زنانه بودند، گاهی مردانه و گاهی حتی مختلط.

از معیرالممالک نقل شده که ناصرالدین شاه به یکی از زنان حرم به اسم ماه‌نسا خانم گفته بود تا ده بانوی زیبا را انتخاب کند و آنان را به «عملۀ طرب» بسپارد. تا ساز و آواز و رقص فرا گیرند و پس از آمادگی همه را به اندرون بفرستند.

4833787

4833788

4833791

منبع: همشهری آنلاین

اخبارجامعه