فیلمی عجیب از ترفند دانش آموز برای نمره گرفتن در امتحان پایان ترم

 

به گزارش ساناپرس؛ فیلمی عجیب از ترفند دانش آموز برای نمره گرفتن در امتحان پایان ترم

در ایام برگزاری امتحانات پایان ترم مدارس گاها فیلم هایی از پاسخ های عجیب دانش آموزان به سوالات در فضای مجازی منتشر می شود.

مدرسه آنلاین- در یکی از تازه ترین فیلم ها‌ یکی از معلمان برگه عجیبی از پاسخ های دانش آموزش را منتشر کرده است.
در این برگه دیده می شود که دانش آموز برای گرفتن نمره حتی دست به دامان نقاشی هم شده است.

در ادامه این فیلم عجیب را می بینید:

اخبارجامعهچند رسانه ای