در سالی که گذشت، پای یاسین و صالحه رامین فرزندان خانواده در کنار مادر خانواده یعنی سوسن صفاوردی به فضای مجازی باز شد. در این آیتم مهم‌ترین حواشی حول محور این خانواده را بررسی کردیم.