قیمت ماهی امروز + جدول

به گزارش ساناپرس، در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

ماهی نام دسته‌ای از جانداران خون‌سرد آبزی است. آنها به کمک باله در آب حرکت می‌کنند، هنگام دور زدن از باله‌های سینه‌ای و هنگام حرکت سریع از بالهٔ دُمی استفاده می‌کنند. پوست بدن ماهی‌ها از پولک پوشیده شده و لغزنده است. ماهی‌ها با آب‌شش‌های دو طرف سر خود در آب تنفس می‌کنند. ادامهٔ نسل ماهی‌ها با تخم ریزی در آب صورت می‌گیرد که از هر تخم یک ماهی متولد می‌شود. به‌طور کلی ماهی‌ها در دستهٔ آبزیان جای دارند و تخم‌گذار هستند.

 

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی هر کیلوگرم 415,000
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم 345,000
ماهی اوزون برون زنده بالای 3000 گرم 315,000
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم 310,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 40-31 280,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 60-41 240,000
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم هر کیلوگرم 235,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 220,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای 3000 گرم 220,000
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو 220,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L 215,000
ماهی راشکو بالای 3000 گرم هرکیلو 210,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز S 200,000
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک هر کیلوگرم 198,000
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای 3000 گرم هرکیلو 190,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای 3000 گرم 185,000
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) هر کیلوگرم 185,000
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم 180,000
ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 170,000
ماهی سی بس بالای 1000 گرم 167,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000 گرم هرکیلو 165,000
ماهی شوریده بالای 700 گرم 165,000
ماهی سفید دریایی – شمال بالای 800 گرم هرکیلو 160,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000 گرم 160,000
ماهی شوریده بین 500تا 700 گرم 155,000
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000 گرم 155,000
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 5000 گرم 155,000
ماهی سفید دریایی – شمال بین 500 تا 800 گرم هرکیلو 150,000
ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 150,000
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000 گرم هرکیلو 150,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL 150,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL 150,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L 145,000
ماهی اردک – شمال بالای 700 گرم هرکیلو 140,000
ماهی کفشک بالای 1000 گرم 140,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M 140,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز L 140,000
ماهی سوف – شمال بالای 800 گرم هرکیلو 130,000
ماهی کفال – شمال بالای 800 گرم هرکیلو 130,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز M 130,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 91-100 130,000
ماهی هامور منجمد سایز XL 130,000
ماهی قباد بالای 1000 گرم 130,000
ماهی قباد بین 700 تا 1000 گرم 125,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000 گرم 125,000
ماهی هامور بین 1000تا 3000 گرم 125,000
ماهی کفشک منجمد سایز XL 125,000
ماهی کفال – شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 120,000
ماهی هامور بین 3000تا 5000 گرم 120,000
ماهی کفشک منجمد سایز L 120,000
ماهی سکن با سر و دم بالای 2000 گرم هرکیلو 112,000
ماهی سوف – شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 110,000
ماهی پرورشی آمور بالای 1500 گرم هرکیلو 110,000
ماهی سنگسر طلایی بالای 1000 گرم 110,000
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L 110,000
ماهی همام بین 1000تا 3000 گرم 110,000
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) هر کیلوگرم 110,000
ماهی پرورشی آمور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 107,000
ماهی شانک بالای 400 گرم 105,000
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 100,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بالای 3000 گرم 99,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای 300 گرم 99,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 500 گرم 99,000
ماهی گالیت (خرک ) بالای 1000 گرم 99,000
ماهی کپور شمال دریایی بالای 400 گرم 99,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم 98,000
ماهی آمور زنده بالای 1200 گرم 95,000
ماهی همام بالای 3000 گرم 95,000
ماهی طوطی ماهی بالای 1000 گرم 93,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000 گرم 93,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای 3000 گرم 90,000
ماهی سرخو منجمد سایز L 90,000
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 1000 گرم 90,000
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L 90,000
ماهی شهری بالای 1000 گرم 89,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین 1000تا 3000 گرم 88,000
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000 گرم 88,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 300 گرم 88,000
ماهی شهری منجمد سایز L 85,000
ماهی زبان هر کیلوگرم 85,000
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 300 گرم هرکیلو 84,000
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو 82,000
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000 گرم 80,000
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم 80,000
ماهی پرورشی روهیتا هر کیلوگرم 80,000
ماهی پرورشی کپور زنده بالای 1000 گرم 78,000
ماهی پرورشی کپور بالای 1500 گرم هرکیلو 75,000
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای 1000 گرم 75,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم 75,000
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 1000 گرم 75,000
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L 75,000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500 گرم 75,000
ماهی پرورشی کپور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 72,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M 70,000
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره 1000 گرم 70,000
ماهی گیش مقوا بین 500 تا 1000 گرم 68,000
ماهی عروس بالای 700 گرم 65,000
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L 65,000
ماهی میش منجمد سایز x و سایز xl 65,000
ماهی گیش انواع بالای 1000 گرم 65,000
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای 1000 گرم 65,000
ماهی پرورشی بیگ هد بالای 3000 گرم هرکیلو 62,000
ماهی خامه ماهی – زیبا بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 60,000
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم 60,000
ماهی پرورشی بیگ هد بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو 58,000
ماهی بیگ هد زنده بالای 2000 گرم 58,000
ماهی پرورشی فیتو فاگ بالای 1500 گرم هرکیلو 57,000
ماهی خامه ماهی – زیبا بالای 3000 گرم هرکیلو 55,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 55,000
ماهی زرده هر کیلوگرم 55,000
ماهی پرورشی فیتو فاگ زیر 1500 گرم هرکیلو 51,000
ماهی فیتوفاگ زنده بالای 1000 گرم 51,000
ماهی سارم بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو 50,000
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL 45,000
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم 45,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L 40,000
ماهی طلال منجمد سایز L 40,000
ماهی کیلکا – شمال هرکیلو 39,000
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم 39,000
ماهی بیاح بالای 200 گرم هرکیلو 38,000
ماهی سیم – شمال هرکیلو 35,000
ماهی کتو بالای 500 گرم 35,000
ماهی حسون منجمد سایز L 35,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز M 35,000
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم 33,000
ماهی حسون منجمد سایز M 30,000
ماهی حسون بالای 400 گرم 28,000

ماهی غذایی خوشمزه با پخت آسان

ماهی غذایی خوشمزه است و پخت و آماده‌سازی آن آسان است. به همین دلیل باید ماهی را در رژیم غذایی قرار داد. به‌نظر می‌رسد خوردن یک تا دو بار ماهی در هفته برای رسیدن به فواید بی‌شمار آن کافی است. در صورت امکان، به‌جای ماهی پرورشی از ماهی آزاد استفاده کنید. ماهی‌های آزاد اسید چرب امگا ۳ بیشتری دارند و احتمال آلوده بودن آنها کمتر است.

سه روش برای مزه دار کردن ماهی

 • خواباندن در یک مخلوط پودری تشکیل شده از پودر زردچوبه، پودر سیر، نمک و فلفل سیاه و آرد سفید است. نودادبرتر همچنین یکی از ادویه های رایج برای طعم دار کردن ادویه کاری است. دقت کنید به مقدار کم از پودر کاری استفاده کنید چون مقدار زیاد پودر کاری بر طعم های دیگه قالب میشود.
 • ابتدا ماهی را با آبلیمو و نمک آغشته کنید 20 دقیقه استراحت بدهید سپس یک عدد پیاز همراه با سیر رنده شده با ادویه‌های زردچوبه و فلفل سیاه مخلوط کنید و بر روی ماهی بریزید. در آخر دو طرف ماهی را به زعفران غلیظ دم کرده آغشته نمایید.
 • سومین روش برای مزه دار کردن ماهی اضافه کردن ورقه هایی از پیاز، سیر و زنجبیل تازه و یا نصف قاشق چای خوری از پودر آن ها به روغن داغ شده درون ماهیتابه برای سرخ کردن ماهی است.

بهترین ماهی برای کباب کدام است؟

ماهی های چرب تر برای طبخ ماهی کبابی مناسب‌ترند. نمونه هایی از ماهی های چرب عبارتند از:

 • ماهی قزل آلا
 • ماهی سالمون
 • ماهی ساردین
 • ماهی پریچارد
 • ماهی آزاد نر
 • مار ماهی
 • ماهی سفید بایت
 • ماهی خال مخالی
 • شاه ماهی

ماهی سالم و تازه را چگونه تشخیص دهیم؟

 • ماهی را بو کنید: برای شناختن ماهی تازه، ماهی را بو کنید. ماهی تازه دریایی بویی شبیه به آب و گیاهان دریایی دارد و ماهی تازه پرورشی بویی شبیه آب آکواریوم می دهد. ماهی های مانده و فاسد، بوی تند و ترش، شبیه گندیدگی دارند.
 • به بدن ماهی توجه کنید: بدن ماهی تازه سفت صاف است و شل و افتاده نمی‌شود. پولک‌های ماهی تازه، کاملا به سطح بدنش چسبیده‌اند اما ماهی‌هایی که پولکشان کم وبیش از روی پوست جدا شده‌اند، تازه نیستند. پوست ماهی تازه، لیز است. ماهی های مانده و کهنه پوستشان حالت چسبندگی داشته و ترشحات لزج و چسبناکی روی بدنشان وجود دارد. آبشش ماهی تازه قرمز و کمی مرطوب بوده و اگر آبشش خاکستری رنگ و خشک باشد ماهی مانده است.
 • ماهی را دور از تابش نور خورشید نگهداری کنید: ماهی‌هایی را که در خارج از مغازه درون یخدان‌های پر از یخ نگهداری می‌شوند، را نخرید. ماهی‌ها باید درون مغازه و یخچال و دور از تابش نور خورشید نگهداری شود.
 • ماهی های ریزتر بخرید: جیوه موجود در انواع ماهی‌ (یک آلاینده بالقوه در ماهی) فلزی سمی است که می‌تواند باعث ناهنجاری‌های ژنتیکی یا آسیب به مغز یا کلیه‌ها شود. به طور کلی، ماهی‌های بزرگتر جیوه بیشتری دارند، زیرا این فلز زمان بیشتری برای جمع شدن در بدن ماهی‌ داشته است.

خواص ماهی و فایده‌های بیشمار روغن ماهی

به طور کلی، هر چه ماهی چرب‌تر باشد، امگا 3 و اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری دارند و همان طور که می‌دانیم این دو، فرد را در مقابل بیماری‌های قلبی و عروقی محافظت می‌کنند. اگر بخواهیم گوشت و ماهی را مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که ماهی قزل‌آلا حاوی 24% امگا 3 است در حالی که در گوشت گوساله این عدد به 2% کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف ماهی بیش از سه بار در هفته در مقایسه با کمتر از دو بار در ماه موجب 7 درصد کاهش سرطان پروستات، 17 درصد سرطان پروستات پیشرفته و 44 درصد کاهش خطر سرطان متاستازی می‌شود. دیگر خواص ماهی عبارتند از:

 • درمان بیماری های قلبی و افزایش سلامت قلب
 • افزایش قدرت ذهنی و IQ (ضریب هوشی) نوزاد
 • درمان بیماری های تنفسی
 • تقویت سیستم ایمنی
 • کاهش مقدار تری گلیسیرید خون
 • افزایش عملکرد سلول های خون رسان
 • تنظیم ضربان قلب
 • افزایش کلسترول خوب ( HDL )
 • کاهش فشار خون
 • درمان دردهای کمر و گردن

اخباراقتصاد
 
آخرین اخبار
برچسب‌های پربازدید
وبگردی