اولین نطق مهم اول صبح وزیر آموزش و پرورش برای معلمان

به گزارش ساناپرس؛ اولین نطق مهم اول صبح وزیر آموزش و پرورش برای معلمان، وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست اصلی دولت در همه ابعاد مردمی‌سازی است که در این زمینه اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب بودجه امسال اختصاص یافته است.

وزیر آموزش و پرورش در این آیین اظهار داشت: این مجتمع آموزشی در فضایی به مساحت ده هزار مترمربع احداث می‌شود که برای تحصیل دختران و پسران در نظر گرفته شده و بی‌شک بزرگ‌ترین سرمایه تربیت نسل آینده است که منجر به خلق ثروت در کشور می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست اصلی دولت در همه ابعاد مردمی‌سازی است که در این زمینه اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب بودجه امسال اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۲۱ هزار میلیارد ریال تعهد برای تامین زیرساخت‌ها و بسترهای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ‌در همین راستا ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص یافته که حائز اهمیت و اساسی است.

نوری خاطرنشان کرد: معلمان با تربیت نسل جدید جستجوگری را عهده‌دار شده‌اند که این موضوع در امر مردمی‌سازی آموزش از ظرفیت اولیا بهره‌گیری شود. برکت و همت خیران در احداث ۵۰ درصدی کلاس‌های درس با کمک خیران به نوبه خود حائز اهمیت و اساسی است.

وی با اشاره نقش آموزش در تربیت نسل آینده افزود: تربیت نسل آینده می‌تواند بزرگترین سرمایه‌گذاری در توسعه نیروی انسانی و خلق ثروت در کشور باشد و دولت برای آموزش و پرورش اعتبارات سنگینی در نظر گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: خیران در تامین زیرساخت‌های آموزشی کشور نقش اساسی ایفا کرده‌اند که به همین منظور ۵۰ درصد کلاس‌های درس به همت خیران احداث و تامین می‌شود و در این زمینه با توجه به این که تربیت نسل جدید جامعه و تربیت و هدایت آنها به جامعه بر عهده معلمان است بنابراین مردمی‌سازی آموزش اولیا باید در جهت نقش‌آفرینی باشد.

اخبارجامعه