پست اینستاگرام نوید محمدزاده

نوید محمدزاده با انتشار این ویدیو خطاب به فرشته حسینی نوشت : جانمی جان